BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybyłka Arkadiusz
Title
Zmiany demograficzne a potrzeby zdrowotne Polaków
Source
Polityka Społeczna, 2004, nr 5-6, s. 3-5
Keyword
Potrzeby człowieka, Polityka społeczna, Ochrona zdrowia, Opieka zdrowotna, Demografia
Human needs, Social policy, Health care protection, Health care, Demography
Abstract
W artykule przedstawiono zależności między zmianami demograficznymi a potrzebami zdrowotnymi ludności. Autor zauważa, że uwarunkowania demograficzne w decydującym stopniu kształtują popyt na usługi zdrowotne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. J. Auleytner, Polityka społeczna pomiędzy ideą a działaniem, Warszawa 1994, s. 146.
 2. J. Auleytner (red.), Polityka społeczna. Stan i perspektywy, Warszawa 1994, s. 9-11.
 3. J. Derejczyk, Geriatria a reforma ochrony zdrowia w Polsce, „Służba Zdrowia" 2000, nr 61-64.
 4. L. Frąckiewicz, Polityka ochrony zdrowia. Synteza, Katowice 1991, s. 45-46.
 5. L. Frąckiewicz, Polityka społeczna, Katowice 1998, s. 25.
 6. W.Z. Gontarski, Społteczno-ekonomiczne uwarunkowania polityki społecznej, Warszawa 1990, s. 28-29.
 7. J.Z. Holzer, Demografia, Warszawa 1994, s. 323.
 8. J.Z. Holzer, Przemiany struktur wieku i płci jako czynnik wpływający na reprodukcje ludności, w: J.Z. Holzer (red.), Studia nad determinantami reprodukcji ludności, Warszawa 1988, s. 45 i nast.
 9. http://www.rcss.gov.pl/IKONGRES/6.htm
 10. S. Klonowicz, Tendencje demograficzne a stan zdrowia ludności Polski, w: J. Kopczyński, A. Siciński (red.), Człowiek, środowisko i zdrowie, Wrocław, Warszawa, Kraków 1990, s. 164.
 11. J. Kroszel, Podstawy polityki społecznej, Poznań-Wroctaw 1997, s. 115-119.
 12. A. Kubów, Infrastruktura społeczna w okresie transformacji, Wrocław 1996, s. 19.
 13. G. Orzechowska, Aktualne problemy gerontologii społecznej, Olsztyn 2001, s. 86.
 14. B. Urbaniak, Społeczno-ekonomiczne skutki starzenia się społeczeństw, w. L Frąckiewicz (red.), Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje dla polityki społecznej, Katowice 1998, s. 96.
 15. H. Worach-Kardas, J. Indulski, Umieralność przedwczesna. Przyczyny i uwarunkowania, Łódź 1999, s. 9.
 16. J. Wojtyła, Prawo socjalne w okresie transformacji, w: J. Auleytner (red.), Polityka społeczna. Stan i perspektywy, Warszawa 1994, s. 132-133.
 17. J. Wysokińska-Miszczuk, Problemy medyczne i społeczne ludzi starych, w: L. Jabłoński (red.), Sanologia, Warszawa 1998, s. 148.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu