BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bach-Golecka Dobrochna
Title
Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego
Source
Przegląd Zachodni, 2001, nr 3, s. 143-165
Keyword
Prawo międzynarodowe, Suwerenność
International law, Sovereignty
Country
Watykan, Włochy
Vatican, Italy
Abstract
Artykuł przedstawia oraz wyjaśnia specyfikę podmiotowości Stolicy Apostolskiej na gruncie prawa międzynarodowego. W części pierwszej zarysowane są okoliczności powstania tzw. kwestii rzymskiej, sytuacji historycznej i wydarzeń politycznego zjednoczenia Włoch, upadku Państwa Kościelnego. Część druga poświęcona jest prezentacji i ocenie dyskusji teoretyków prawa, z okresu przed zawarciem traktatów laterańskich i toczonej współcześnie na temat pozycji Stolicy Apostolskiej jako przedstawiciela Kościoła Katolickiego. W części trzeciej scharakteryzowano podmiotowość Stolicy Apostolskiej, jej zdolność traktatową oraz legacyjną. Część czwarta poświęcona jest aktywności Stolicy Apostolskiej na forum międzynarodowym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0033-2437
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu