BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lotko Aleksander
Title
Kultura usług informatycznych
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 5, s. 7-20, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kultura organizacji, Zarządzanie, Usługi informacyjne
Human Resources Management (HRM), Corporate culture, Management, Information services
Abstract
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o źródo antagonizmu istniejącego na linii dostawca-klient zarówno w wewnętrznych działach informatyki jak i wśród zewnętrznych dostawców usług informatycznych. Dostrzega je w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Jako sposób, mogący stanowić rozwiązanie problemów dotyczących porozumienia dostawców usług i ich użytkowników wskazuje na wybrane koncepcje kultury organizacyjnej i kultury usług.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Altkorn J., red. (1995), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków.
  2. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  3. Gibley J. (2000), IT Service Management - A Pragmatic Direction, w: World Class IT Service Management Guide, ten Hagen & Stam Publishers, The Hague, Netherlands.
  4. ITIL Books (2001), Managing IT Services. Service Support, Central Communication and Service Agency, London, United Kingdom.
  5. Lotko A. (2002), Zarządzanie poziomem usług informatycznych jako podstawa trwałych relacji na linii dostawca-klient, w: Materiały z Konferencji Naukowej Future 2002 -Zarządzanie Przyszłością Przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin. Marek M., red. (1995), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, ZSP, Szczecin.
  6. Meijers J. (2000), Organizational Improvement and Culture... Growth Deserves Space!, w: World Class IT Service Management Guide, ten Hagen & Stam Publishers, The Hague, Netherlands.
  7. Skrzypek E. (2000), Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu