BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłosiewicz-Górecka Urszula
Title
Zmiany w sieci sklepowej w XXI w.
Shops network's changes in XXI century
Source
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 1, s. 51-61, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Sieci handlowe, Sieci przedsiębiorstw, Handel
Chain stores, Enterprise networks, Trade
Note
summ., rez.
Abstract
Artykuł zawiera oryginalną propozycję metody oceny nasilenia asymetrii rozkładów obserwacji statystycznych. Opiera się ona bezpośrednio na definicji centralnej symetrii względem punktu. Jej główną zaletą jest precyzja rezultatów — w przeciwieństwie do popularnie stosowanych wskaźników rozstrzyga ona jednoznacznie, czy zachodzi symetria rozkładu, czy też nie. Ponadto daje się ona łatwo uogólnić na przypadek wielowymiarowy (w którym zbiór danych postrzegany jest jako integralna całość), umożliwiając także wyznaczenie kierunku ewentualnej asymetrii w tej skomplikowanej sytuacji. Rozważania zilustrowano empiryczną analizą skośności zestawu cech opisujących sytuację transportu i łączności w województwach polskich w 2004 r. (abstrakt oryginalny)

The author presents the changes that have taken place in the period of 2001-2005 in the network of shops in Poland. Using data of the Central Statistical Office, she carried out an analysis of changes in the number of shops (including growth in the number of large trade outlets) as well as in the branch structure of shops. The results of research of the Institute of Home Market and Consumption, carried out in mid - 2006 amongst representatives of retailing enterprises, served for presentation of the changes under way in organisation of retail trade having in mind entry of integration processes in retailing into a new, higher stage of development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dane dotyczące sieci sklepów specjalnie zamawiane w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie
  2. "Handel"(2006), Radość Reala. Sierpień
  3. "Handlowiec"(2006), Real przejął hipermarkety Geant, lipiec-sierpień
  4. "Handlowiec" (2006), Tesco kupuje Leader Price w Polsce, lipiec-sierpień
  5. Szafraniec G., (2006), Konsolidacja "Społem" może się udać, "Wiadomości Handlowe" nr 7
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu