BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hnatio Krzysztof
Title
Zmiany w systemie ocen pracowniczych jako czynnik wzrostu sprawności zarządzania zasobami ludzkimi w PGNiG SA, Regionalnym Oddziale Przesyłu we Wrocławiu
Changes in the Employee Evaluation System as a Factor Increasing the Efficiency of HR Management in Polish Oil and Gas Company - Regional Transmission Division in Wrocław
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 580-586, bibliogr. 1 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ocena pracowników, System ocen, Zmiany organizacyjne, Studium przypadku
Human Resources Management (HRM), Employee appraisal, Assessment system, Organisational change, Case study
Note
summ.
Company
PGNiG SA w Warszawie Regionalny Oddział Przesyłu we Wrocławiu
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie przykładu ewolucji wdrożonego w PGNiG S.A. Regionalny Oddział Przesyłu we Wrocławiu systemu ocen pracowniczych jako narzędzia podnoszącego efektywność zarządzania kapitałem ludzkim. Autor omówił przyczyny, założenia i cele zmian w systemie ocen pracowniczych. Dokonał charakterystyki zmian i przebiegu ich wdrażania.

The following report presents a practical example of the evolution in the implemented Employee Evaluation System in Polish Oil and Gas Company Regional Transmission Division in Wrocław as an instrument increasing the efficiency of HR Management in the company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Hnatio K. (2004), Znaczenie komplementarności stosowanych koncepcji zarządzania dla podnoszenia efektywności zarządzania przedsiębiorstwem państwowym, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem: między teorią a praktyką, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1014, AE, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu