BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gładysz Barbara, Kuchta Dorota
Title
The Two-Machine Open Shop Problem with Fuzzy Processing Times
Otwarty dwumaszynowy problem szeregowania z rozmytymi czasami obróbki
Source
Badania Operacyjne i Decyzje, 2003, nr 4, s. 43-47
Operations Research and Decisions
Keyword
Badania operacyjne, Modele optymalizacyjne, Teoria szeregowania zadań
Operations research, Optimizing models, Task scheduling theory
Abstract
Rozważamy dwumaszynowy otwarty problem szeregowania, gdy czasy obróbki nie są znane dokładnie, lecz tylko dane w postaci liczb rozmytych. W takim przypadku pojęcie optymalnego uszeregowania i optymalnego czasu zakończenia są niejednoznaczne. W pracy nie podajemy definicji optymalnego rozmytego uszeregowania, lecz tylko definicję optymalnego rozmytego czasu zakończenia - jako zbioru wszystkich możliwych deterministycznych czasów zakończenia razem z ich stopniami możliwości. Pokazujemy, jak wyznaczyć tak zdefiniowany optymalny rozmyty czas zakończenia. Dostarczy on decydentowi informacji o tym, jakich czasów zakończenia może się spodziewać i w jakim stopniu są one możliwe. Rezultaty teoretyczne są zilustrowane przykładem liczbowym.

We consider a two-machine open shop scheduling problem in the case when the processing times of the jobs are not known exactly, but given only in the form of fuzzy numbers. In such a case the decision maker may be interested in the possible values of completing the whole processing and their possibility degrees. In the paper, we propose an answer to this question by defining the fuzzy optimal completion time.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. ACKKER M., HOOGEVEEN H., WOEGINGER G., The two-machine open shop problem: To fit or not to fit, that is the question, Oper. Res. Letters, 2003, 31, 219-224.
  2. BREIT J., SCHMIDT G., STRUSEVICH V.A., Two-machine open shop scheduling with an availability constraint, Oper. Res. Letters, 2001, 29, 65-77.
  3. BRUCKER P., Scheduling algorithms, Springer-Verlag, Berlin, Heildelberg, New York 1998.
  4. CHANAS S., Selected problems of operational research with fuzzy parameters (in Polish), Wroclaw University of Technology, Wroclaw 1988.
  5. GONZALEZ T., SHANI S., Open shop scheduling to minimize finish time, J. Assoc. Comput., March 25, 1976, 92-101.
  6. GŁADYSZ B., KUCHTA D., The two-machine open shop problem with interval and fuzzy processing times, Emergent Solutions for the Information and Knowledge Economy (conference proceedings), Leon.
Cited by
Show
ISSN
1230-1868
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu