BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasińska Joanna
Title
Społeczne uwarunkowania restrukturyzacji szpitali
The Effects of Social Conditions on the Restructurisation of Hospitals
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 587-593, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Opieka zdrowotna, Szpitalnictwo, Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Zarządzanie zmianami, Zmiany organizacyjne
Health care, Hospital service, Medical facilities management, Change management, Organisational change
Note
summ.
Abstract
W pierwszej części artykułu omówiono czynniki kształtowania klimatu społecznego sprzyjającego procesom restrukturyzacji w szpitalach. W drugiej części przeanalizowano wyzwania stojące przed kadrą kierowniczą szpitala w procesie restrukturyzacji.

In this article we have indicated the problems of social conditions and their effects on hospital restructurisation. Hospitals are in effect a basic element in the health care system. At this level takes place the actual process of assimilating changes in the system and here arises a series of complications that causes difficulties in their institution. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kautch M. (2004), Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, t. II, nr 2.
  2. Majchrzak J. (2002), Niebezpieczeństwa w procesie przeprowadzania zmian organizacyjnych, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 963, AE, Wrocław.
  3. Potocki A., Winkler R., Zbilewska A. (2003), Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa.
  4. Shortell S.M., Kaluzny A.D. (2001), Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Fundacja Zdrowia Publicznego, Uniwersyteckie Wydawnictwo Vesalius, Kraków.
  5. Stoner I.A.F., Gilbert D.R. (1997), Kierowanie, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu