BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajczyk Zofia
Title
Współczesne tendencje zmian w tradycyjnym podejściu do organizacji pracy
Contemporary Tendencies of Changes in the Traditional Approach to Organization of Work
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 602-611, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Organizacja pracy, Formy organizacji pracy, Telepraca, Zmiany organizacyjne
Work organisation, Form of organisation of work, Teleworking, Organisational change
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono charakterystykę telepracy na przykładzie Wielkiej Brytanii, bazując na wynikach badań londyńskiego Instytutu Badań nad Zatrudnieniem. Omówiono pozytywne i negatywne aspekty telepracy zarówno od strony menedżerów, jak i od strony zatrudnionych pracowników. Na koniec nakreślono zjawisko telepracy w Polsce.

Classical rules of organizing and rationalizing work referred to manual and mechanized production and office processes, mainly in the closed area of companies and their basic elements: methods, time and posts of work. The unprecedented - in the history of mankind - progress of electronic technołogy and modern tools of inforrnation processing and communication at the end of the 20th century and the beginning of the 21st century enabled their fast implementation in practice. This created conditions for mobility and flexibility of the performance of some types of professional work outside the permanent place (company) and at the time unlimited by its beginning and end. Therefore a chance arose to develop a new, different from traditional assumptions, form of organizing work from a distance, which is called telework. The article presents the basic types of telework and an example of their use in British practice, based on the results of the research carried out in 2002 by the London Institute for Employment Studies. Positive and negative aspects of this form of organization of work for companies management and their employees are discussed briefly. Finally the situation in this domain in Poland in the first years of this century is outlined. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Boni M. (2004), Możliwości telepracy w Polsce, referat na konferencję " Telepraca w Polsce: import miejsc pracy -eksport kompetencji", Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, luty 2004.
  2. Demand for Flexible Workspace Continues to Increase (2004), "Management Services" , nr 5.
  3. Francik A. (2003), Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, AE, Kraków.
  4. Kniaź A. (2001), Warsztat w sypialni, "PCKurier" , nr 8.
  5. Popiołek E. (2001), Polskie warunki telepracy, www.job.universe.pl .
  6. The Work Place Survey (2003), "Management Services", nr 10.
  7. Will Flexible Working Policies Confirm that a Woman's Place is in the Home? (2003), "Management Services", nr 12.
  8. Żmijewski K. (2004), Telepraca środkiem na bezrobocie, referat na konferencję " Telepraca w Polsce: import miejsc pracy - eksport kompetencji", Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, luty 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu