BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smolbik-Jęczmień Alicja
Title
Przeobrażenia w zakresie podejścia do rozwoju zawodowego pracowników a sukces organizacji
Transformations of the Approach to Career Development of Workers and Success of Organization
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 612-618, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie dla sukcesu, Rozwój zawodowy pracownika, Kierowanie karierą zawodową, Rozwój kariery zawodowej
Human Resources Management (HRM), Enterprise management, Management for success, Professional development of employees, Professional career directed, Career development
Note
summ.
Company
Enitra Sp. z o.o.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zmian w zakresie podejścia do rozwoju zawodowego pracowników. W szczególności omówiono następujące zagadnienia: czynniki determinujące sukces organizacji, procesy wspierające rozwój pracownika w organizacji, tradycyjne i nowoczesne podejście do rozwoju zawodowego pracowników. Zaprezentowano ponadto wyniki badań autorskich przeprowadzonych w firmie Enitra, dotyczących stosowanych przez nią form wspierania rozwoju zawodowego pracowników oraz oceny poziomu aktywności i zaangażowania pracowników w kształtowanie własnej kariery zawodowej.

The study is aimed at presenting basic changes in the approach to career development of workers. The following questions were particularly taken into consideration while preparing this study: · factors determining the success of organization, · current challenges issued to the development system of workers, · traditional and modern approaches to career development. The study compromises the research results of the approach to career development of workers which is used by the successful company Enitra, Walbrzych. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jamka B. (2003), Kierowanie karierą pracowników instrumentem stabilizacji kadr, [w:] Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Rybak, Poltext, Warszawa.
  2. Kryg A. (2004), Jak powiązać pracowników z firmą, www.infor.pl.
  3. Mayo A. (2002), Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  4. Nagalski B., Czubasiewicz H. (2004), Rola kierowników w procesie pozyskania i rozwoju pracowników w przedsiębiorstwie XXI w., [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
  5. Obłój K. (2004), Cztery strategiczne warunki, które firma powinna spełnić równocześnie, by odnieść sukces, "Manager Magazin", nr 1.
  6. Penc J. (2005), Role i umiejętności menedżerskie. Sekrety sukcesu i kariery, Difin, Warszawa.
  7. Sekuła Z. (2001), Koniec epoki pracy najemnej? Zróżnicowanie i uelastycznienie modeli zatrudnienia, "Personel i Zarządzanie", nr 6 (99).
  8. Simons S., Smions J.C. (2001), Jak określić inteligencję emocjonalną, D.W. Rebis, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu