BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrzosek Krystyna
Title
Leasing pracowniczy jako jedna z metod łagodzenia napięć wywołanych sezonowością zatrudnienia
Employee Leasing as a Method of Reducing Tensions Caused by Seasonal Employment
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 635-645, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Leasing pracowniczy, Praca sezonowa, Elastyczność zatrudnienia, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Employee leasing, Seasonal work, Flexible employment, Human Resources Management (HRM)
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wniosków i propozycji płynących z własnych badań przedsiębiorstw działających w warunkach sezonowości, a dotyczące wykorzystania leasingu pracowniczego do łagodzenia napięć wywoływanych sezonowością zatrudnienia. Leasing pracowniczy umożliwia zwiększenie elastyczności przedsiębiorstwom i obniżenie kosztów pracy. Ułatwia dopasowanie zatrudnienia do faktycznych potrzeb. Jest skutecznym narzędziem umożliwiającym stosowanie w praktyce koncepcji minimalnego zatrudnienia. Jego stosowanie jest jednak ograniczone Ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

Employee leasing is a relatively new form of acquiring and employing workers in Poland. It lets companies flexibly adapt their employment to changing needs. Because of its advantages employee leasing can be used to provide required seasonal labour, but this use is limited both by nature of employee leasing and by law regulating an employment of seasonal workers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kaźmierczak R. (2002), Elastyczność, [w:] Ludzi mamy my. Elastyczne metody zarządzania. Studia przypadków, www.workservice.pl.
  2. Kruszewska M. (2002), Ludzie do wynajęcia, "Businessman", nr 1.
  3. Makowski K. (1999), Koszt pracy - instrument zarządzania, [w:] Zasoby ludzkie w firmie, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa.
  4. Szałkowski A. (1998), Przydatność koncepcji marginalnej produktywności pracy w rozwiązywaniu dylematów zatrudnienia, [w:] Współczesne dylematy zatrudnienia, AE, Poznań.
  5. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, DzU 2003, nr 96, poz. 959.
  6. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, DzU 2003, nr 90, poz. 844.
  7. Wrzosek K. (1999), Bariery i ich przezwyciężanie w procesie wprowadzania zmian w przedsiębiorstwach działających w warunkach sezonowości, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Opór wobec zmian. Szansa czy zagrożenie? , red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 842, AE, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu