BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerska Małgorzata
Title
Wpływ kultury organizacji na zarządzanie personelem
The Influence of Organizational Culture into Human Resources Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 649-657, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Kultura organizacji, Zarządzanie personelem, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Corporate culture, Personnel management, Enterprise management
Note
summ.
Abstract
W artykule bazując na typologii kultur według E.H. Scheina przedstawiono znaczenie ludzi i rolę zadań w czterech rodzajach kultur (władzy, roli, wsparcia, osiągnięć). Rozważono wpływ poszczególnych kultur organizacji na cztery podstawowe obszary zarządzanie personelem: dobór, rozwój, oceny i motywację.

The paper begins with presentation and classification of organizational culture. We have based on proposition of Schein (four types of culture). Every type of culture needs a different personal strategic (authority - transaction, role - auto selection, support - autonomization, attainment - transformation). Next part of paper describes the differences in HRM implicated by different organizational culture. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Armstrong M. (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
  2. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
  3. Lipka B. (2000), Strategia personalna firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
  4. Listwan T. (red.), (2002), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
  5. Minzberg H. (1979), The Structure of Organizations, Prentice Hale, New Jersey.
  6. Schein E.H. (1985), Organizational Culture and Leadership, New York.
  7. Stalewski T., Chlebnicka E. (1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane problemy i metody, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
  8. Wawrzyniak B. (1989), Praktyka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu