BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pierzchawka Sylwia
Title
Przeobrażenia nurtu kulturowego w zarządzaniu
Transformation of Organizational Culture Trend's in Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 658-665, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Organizacja i zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kultura organizacji, Nauki o zarządzaniu
Organisation and management, Enterprise management, Corporate culture, Management sciences
Note
summ.
Abstract
Artykuł przedstawia ewolucję perspektywy kulturowej przez pryzmat podstawowych wymiarów kultury organizacyjnej w wybranych nurtach nauki o zarządzaniu – od klasycznej szkoły, po współczesne koncepcje zarządzania. Wraz z rozwojem nurtu kulturowego w zarządzaniu przeobrażeniu uległo też postrzeganie istoty metody zarządzania przez kulturę organizacyjną. Autorka omówiła istotne zmiany w tym zakresie. Poruszone zagadnienia i sformułowane wnioski powstały na podstawie studiów literatury przedmiotu.

The purpose of this paper is to show cultural attributes evolution from classic management foundations to contemporaneous management conceptions. Moreover, in this paper is a try to specify an important changes as a result from transformation of management by organizationał culture. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Boerner S. (1994), Die Organization zwischen offener und geschlossener Gesellschaft: Athen oder Sparta? , Duncker und Humblot, Berlin.
  2. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
  3. Hopej M., Szeloch M., Kamiński R. (2002), Globalizacja zarządzania a kultura organizacyjna, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 963, AE, Wrocław.
  4. Popper K. (1980), Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, t. 1 i 2, wydanie 6, Francke, Tübingen.
  5. Przybyła M. (red.), (2001), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, AE, Wrocław.
  6. Scholz C., Hofbauer W. (1990), Organisationskultur. Die vier Erfolgsprinzipien, Wiesbaden, Gabler.
  7. Sułkowski Ł. (2002), Kultura organizacyjna - próba oceny znaczenia nurtu kulturowego w zarządzaniu, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 928, AE, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu