BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańda Andrzej
Title
Model wartości konkurujących jako wyznacznik zmiany kulturowej w organizacji
The Cultural Change of Organization in the Model of Competing Values
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 673-681, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Ekonomia gałęziowa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zmianami, Rozwój przedsiębiorstwa, Kultura organizacji
Industrial organization, Enterprise management, Change management, Enterprise development, Corporate culture
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono koncepcję zmiany organizacji w jej wymiarze kulturowym, bazując na modelu wartości konkurujących R.E. Quinna i K.S. Camerona. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych opartych na tej koncepcji, przeprowadzonych w średniej wielkości przedsiębiorstwie sektora motoryzacyjnego.

The study presents the conception of organizational change based on the model of R.E. Quinn and K.S. Cameron. The study paper elaborates its foundations and reveals the importance of the context of the cultural process of changes. Those theoretical foundations have been supported by the representation of the results of the researches in a large industrial organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cameron K.S., Quinn R.E. (1983), Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness, "Management Science", nr 29.
  2. Cameron K.S., Quinn R.E. (2003), Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Clarke L. (2001), Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa.
  4. Gościński J.W. (1998), Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa.
  5. Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN, Warszawa.
  6. Masłyk-Musiał E. (2003), Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu