BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zgrzywa-Ziemak Anna
Title
Otwarta kultura organizacyjna warunkiem rozwoju zdolności uczenia się współczesnych przedsiębiorstw
Open Corporate Culture as a Condition of the Development of Contemporary Enterprises' Learning Capability
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 692-699, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Kultura organizacji, Organizacje uczące się, Rozwój przedsiębiorstwa
Corporate culture, Learning organisations, Enterprise development
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie kultury organizacyjnej jako kluczowego czynnika kształtującego zdolność uczenia się przedsiębiorstwa. W badanych przedsiębiorstwach otwarta kultura organizacyjna przyczyniła się do nasilenia zachowań właściwych agentom organizacyjnego uczenia się oraz do intensyfikacji procesów kolektywnego i międzyorganizacyjnego uczenia się. Ponadto miała wpływ na mobilizowanie do rozwoju systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, rozproszenie przywództwa, praktykowanie zachowań właściwych myśleniu systemowemu, nasilenie procesów budowania i realizacji wspólnej wizji przedsiębiorstwa oraz zorientowanie strategii przedsiębiorstwa na przyszłość.

The paper provides the results of empirical research into the share of corporate culture in the development of the enterprises' learning capability. Especially the conception of 'open corporate culture' was discussed. The importance of 'organizational continuity' development was indicated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Collins J.C., Porras J.I. (2003), Wizjonerskie organizacje, SPM Profect, Wrocław.
 2. Fredman V.J. (2001), The Individual as Agent of Organizational Learning, [w:] Handbook of Organizational Learning and Knowledge, red. M. Dierkes, A. Berthoin Antal, J. Child, I. Nonaka, Oxford University Press, New York.
 3. Garvin D.A. (2000), Learning in Action: a Guide to Putting the Learning Organization to Work, HBSP, Boston, Massachusetts.
 4. Kamiński R. (2002), Spójność kultury organizacyjnej a innowacyjność przedsiębiorstwa, praca doktorska PWr, Wydział IZ, Wrocław.
 5. Leonard-Barton D. (1992), The Factory as a Learning Laboratory, SMR, Fall.
 6. Pedler M., Burgoyne J., Boydell T. (1997), The Learning Company. A Strategy for Sustainable Development, McGraw-Hill, London.
 7. Popper M., Lipshitz R. (1998), Organizational Learning Mechanisms: A Structural and Cultural Approach to Organizational Learning, " The Journal of Applied Behavioral Science" , nr 34(2).
 8. Schein E.H. (1992), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 9. Senge P.M. (2000), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 10. Sikorski C. (2002), Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Sokołowska A. (2000), Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie inteligentnym - zmiana i ciągłość, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 851, AE, Wrocław.
 12. Zgrzywa-Ziemak A. (2004), Czynniki kształtujące zdolność uczenia się przedsiębiorstwa, praca doktorska PWr, Wydział IZ, Wrocław.
 13. Zimniewicz K. (2000), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu