BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamburowski Jerzy
Title
On the Unknown Contribution of Stefan Chanas to the Stochastic Flow Shop Analysis
O nieznanym przyczynku Stefana Chanasa do analizy stochastycznych systemów przepływowych
Source
Badania Operacyjne i Decyzje, 2003, nr 4, s. 75-83, bibliogr. 11 poz.
Operations Research and Decisions
Keyword
Badania operacyjne, Teoria szeregowania zadań, Systemy przepływowe, Programowanie dynamiczne
Operations research, Task scheduling theory, Flow shop analysis, Dynamic programming
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule rozważany jest problem wyznaczania optymalnej kolejności obsługi zadań w stochastycznych systemach przepływowych. Za kryterium optymalizacji przyjmuje się minimalizację czasu zakończenia obsługi. Zaprezentowano ostatnie osiągnięcia w analizie stochastycznych systemów przepływowych, w których tzw. zwrotne waściwości odgrywają kluczową rolę. Zwrotność to następująca własność każdego systemu przepływowego: jeżeli zadania są obsługiwane w odwrotnej kolejności i w odwrotnym porządku, to czas zakończenia obsługi pozostaje taki sam. Artyku poświęcony jest pamięci Stefana Chanasa, długoletniego przyjaciela i faktycznego promotora doktoratu autora. To On zauważył pierwszy, że własność zwrotności musi być wykorzystana w analizie złożoności systemów przepływowych.

The paper deals with the problem of minimizing the makespan in flow shops with random job processing times. We present recent advances in stochastic flow shop analysis in which the so-called reversibility property plays a cmcial role. The paper is written in memory of Stefan Chanas, who observed first that this property must be utilized in order to tackle the complexity of stochastic flow shops.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. CUNNIGHAM A. A., DUTTA S. K., Scheduling jobs with exponentially distributed processing times on two machines of a flow shop, Naval Research Logist. Quart., 1973,16, 69-81.
 2. GAREY M. R. D., Johnson D. S., SETHI R., The complexity of flow shop and job shop scheduling.Mathematics Operations Research, 1976, 1, 117-129.
 3. JOHNSON N. L., KOTZ S., BALAKRISHNAN N., Continuous Univariate Distributions, Vol. 2, Wiley, New York, 1994.
 4. JOHNSON S. W., Optimal two- and three-stage production schedules with setup times included, Naval Research Logist. Quart., 1954, 1, 61-68.
 5. KALCZYNSKI P., KAMBUROWSKI J., A generalization of Johnson's and Talwar's sequencing rules in two-machine stochastic flow shops, August 2003, submitted to Naval Research Logist. Quart.
 6. KAMBUROWSKI J., Stochastically minimizing the makespan in two-machine flow shops without blocking, Europ. J. of Opnl. Res., 1999, 112, 304-309.
 7. KAMBUROWSKI J., On three-machine flow shops with random job processing times, Europ. J. of Opnl Res., 2000, 125, 440-449.
 8. KU P. -S., NIU S. -C, On Johnson's two machine flow shop with random processing times, Operations Research, 1986,34, 130-136.
 9. PINEDO M, Theory, Algorithms, and Systems, Prentice Hall, Upper Saddle, 2002.
 10. SZWARC W., Optimal two-machine orderings in the 3Hn flow-shop problem, Opns. Res., 1977, 25, 70-77.
 11. TALWAR P. P., A note on sequencing problems with uncertain job limes, J. Opns. Res. Soc. Japan, 1967, 9, 93-97.
Cited by
Show
ISSN
1230-1868
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu