BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kobylański Przemysław, Kulej Michał
Title
Improved Solutions for Vehicle Routing and Scheduling with Fuzzy Time Windows and Fuzzy Goal
Poprawione rozwiązania dla zagadnienia planowania i harmonogramowania tras dla samochodów z rozmytymi oknami czasowymi klientów i rozmytym celem
Source
Badania Operacyjne i Decyzje, 2003, nr 4, s. 97-113, bibliogr. 9 poz.
Operations Research and Decisions
Keyword
Teoria szeregowania zadań, Programowanie matematyczne
Task scheduling theory, Mathematical programming
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono problem planowania i harmonogramowania tras dla samochodów w warunkach istnienia rozmytych okien czasowych klientów i rozmytego celu. Sformułowano model mieszany programowania cakowitoliczbowego bazujący na kryterium max-min i wykorzystujący zasadę uogólniania Zadeha. Rozwiązanie optymalne tego modelu, nazywane rozwiązaniem max-min optymalnym, ma tendencję obniżania stopni satysfakcji ograniczeń czasowych lub celu. W celu wyeliminowania tego mankamentu zastosowano koncepcję poprawionych rozwiązań optymalnych (Dubois i Fortemps, 1999). Zaproponowano dwuetapową metodę znajdowania takich rozwiązań, opartą na programowaniu z więzami jako efektywnym narzędziem do rozwiązywania rozpatrywanego problemu.

In this paper, we consider a vehicle routing and scheduling problem with fuzzy time windows and a fuzzy goal. A two-stage method for obtaining the improved optimal solution to the problem under consideration is presented. This method uses the constraint programming as an effective tool for solving the problem.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. DUBOIS D., FORTEMPS Ph., Computing improved optimal solutions to max-min flexible constraint satisfaction problems, European Journal of Operations Research, 1999, 118, 95-126.
  2. FISHER M.L., JORNSTEN K.O., MADSEN O.B.G., Vehicle Routing with Time Windows: Two Optimization Algorithms, Operations Research, 1997, Vol. 45, No. 3, May-June.
  3. IF/PROLOG V5.0 Constraint Package. Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, 1994.
  4. KOBYLAŃSKI P., ZlELlŃSKl P., Fuzzy modelling with constraint technology, proceedings of EUROFUSE Workshop on Information Systems, Varenna, Italy 2002.
  5. KOBYLAŃSKI P., KULEJ M., Vehicle Routing and Scheduling with Fuzzy Time Windows and Fuzzy Goal [in:] Proceedings of an International Conference in Fuzzy Logic and technology, 10-12 September 2003, Zittau, Germany.
  6. KULEJ M., FLORKIEWICZ B., A heuristic algorithm for the multi-trip vehicle routing and scheduling problem with time windows, Central European Journal for Operations Research and Economics, 1997, Vol. 5, No.3/4, 295-315.
  7. SOLOMON M.M., On the Worst-Case Performance of Some Heuristics for the Vehicle Routing and Scheduling Problem with Time Window Constraints, Networks, 1986, 16, 161-174.
  8. SOLOMON M.M., Algorithms for Vehicle Routing and Scheduling Problems with Time Windows Constraints, Operations Research, 1987, 35, 254-265.
  9. ZIMMERMANN H.-J., Fuzzy Set Theory and Applications, Kluwer Academic Publishers, 1991, Boston Dordrecht-London.
Cited by
Show
ISSN
1230-1868
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu