BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamski Dariusz
Title
Udostępnianie dokumentów urzędowych we Wspólnocie Europejskiej a cyfrowe technologie informacyjne
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 2, s. 24-30, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Informatyzacja, Instytucje WE, Informacja publiczna, Technologia informacyjna
Informatization, European Communities Institutions, Public information, Information Technology (IT)
Abstract
Zdobycze technologiczne niezwykle ułatwiają dostęp do informacji publicznych. Dzięki wykorzystaniu wyszukiwarek i hiperlinków obywatel może decydować, jakie informacje są istotne, czy ich reprodukcja jest doskonała i dostępna kiedykolwiek i gdziekolwiek. Autor analizuje styk prawa dostępu do dokumentów publicznych UE i WE - z jednej trony - technologii informacyjnych - z drugiej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. Bovens, Informatierechten. Over burgerschap in de informatiemaatschappij, 2 Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie 1999.
  2. M. Broberg, Access to documents: a general principle of Community law?, 27 "European Law Review" 2002. str. 194-205.
  3. D. M. Curtin, Citizens' Fundamental right of access to EU information: An evolving digital passepartout?, 37 Common Market Law Review 2000, str. 7-41.
  4. E. Gothe, The Swedish Tradition Of Freedom Of Press, zamieszczony na stronach in-ternetowych Fortress Europe, http://www.fecl.org/circularV1507.htm.
  5. E. Jarzęcka-Siwik, Prawo do informacji i jego ograniczenia w porządku prawnym Unii Europejskiej, "Kontrola Państwowa" 3/2004, str. 19-20.
  6. S. Lamble, Stephen, Freedom of Information, a Finnish clergyman's gift to democracy, Freedom of Information Review 2002, str. 2-8, http://mernbers.optusnet.com.au/~slamble/freedom_of_information.htm.
  7. I. Österdahl. Openness vs Secrecy: Public Access to Documents in Sweden and the European Union, 23 European Law Review 1998, str. 336-356.
  8. M. Szwarc, Zasady wglądu do dokumentów instytucji Wspólnot Europejskich, LVI. "Państwo i Prawo" 2001, zeszyt 11, str. 63-76.
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu