BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępczak Sylwia
Title
Amerykanie są z Marsa, Europejczycy z Wenus
Source
Personel i Zarządzanie, 2004, nr 6, s. 20-23, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Etyka zarządzania, Kultura biznesu
Enterprise management, Human Resources Management (HRM), Ethics of management, Culture of business
Abstract
Przedstawiono różnice kulturowe w międzynarodowym zarządzaniu kadrami. Porównano model zarządzania w Ameryce i w Europie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. M. Nowakowski, „Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego", Wydawnictwo Difin, War szawa 1999, s. 121.
 2. R. Kagan, „Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata", Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2003.
 3. M. Nowakowski, „Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego", Wydawnictwo Difin, Warszawa 1999, s. 106.
 4. J. Łucewicz, „Organizacyjne zachowania człowieka", Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 5. E. Grzeszczuk, „Sukces - amerykańskie wzory, polskie realia", Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 2003, s. 72.
 6. H. Bloom, R. Calori, P. de Woot, „Zarządzanie europejskie", Poltext, Warszawa 1995.
 7. J. Łucewicz, „Organizacyjne zachowania człowieka", Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 8. A. Murdoch, „Współpraca z cudzoziemcami w firmie", Poltext, Warszawa, 1999, s. 133.
 9. J. Łucewicz, „Organizacyjne zachowania człowieka", Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 66.
 10. R. Kagan, „Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata", Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2003.
 11. H. Bloom, R. Calori, P. de Woot, „Zarządzanie europejskie", Poltext, Warszawa 1995.
 12. R. Kagan, „Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata", Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1641-0793
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu