BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dzwonkowski Maciej
Title
Czy fundusze się (u)duszą?
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2004, nr 8, s. 17-18
Keyword
Rynek kapitałowy, Wzrost gospodarczy, Bankowość, Inwestycje otwartych funduszy emerytalnych, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Capital market, Economic growth, Banking, Open pension funds' investments, Open Pension Funds (OPF)
Company
Otwarte Fundusze Inwestycyjne (OFI), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
, Social Insurance Institution
Abstract
Polska gospodarka potrzebuje inwestycji, aby utrzymać wysokie tempo wzrostu gospodarczego. Jednakże powstaje zbyt duża luka pomiędzy inwestycjami a oszczędnościami krajowymi, co prowadzi do nierównowagi makroekonomicznej. Natomiast przymusowe oszczędności w funduszach emerytalnych zapewnić mogą polskiej gospodarce strumień inwestycyjny na najbliższych kilka lat. Dlatego ważne jest, aby pieniądze zgromadzone w OFE przyczyniały się do rozwoju gospodarczego Polski i rodzimego rynku kapitałowego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu