BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sierociński Piotr
Title
Od zarządzania kadrami do zarządzania kapitałem ludzkim
Source
Personel i Zarządzanie, 2004, nr 7, s. 18-22
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polityka personalna, Stopa zwrotu kapitału, Kapitał ludzki, Polityka zatrudnienia
Human Resources Management (HRM), Personnel policy, Return on Investment (ROI), Human capital, Employment policy
Abstract
Tendencje w polityce personalnej firm - na świecie i w Polsce. Przedstawiono priorytety widziane na rynku amerykańskim (zarządzanie talentami, planowanie zatrudnienia, wykorzystywanie nowych technologii, uwzględnianie globalizacji, wspieranie strategii biznesowej, generowanie wartości dodanej).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. „Aligned at the top? Survey of CEO's and HR directors" perceptions of HR", Deloitte &Touche, Wielka Brytania 2003 (ankieta przeprowadzona na próbie 77 par składających się z prezesa i dyrektora personalnego).
  2. Jac Fitz-Enz, „Rentowność inwestycji w kapitał ludzki", Oficyna Wydawnicza, Kraków 2000.
  3. „The future of the HR profession. Eight leading consulting firms share their visions for the future of HR", „Society for Human Resource Management", USA 2002.
  4. Jacek B. Stępień, „Mierniki funkcji kadrowej (3)", „Personel", nr 13/14 (106/107), 1-31 lipca 2001.
Cited by
Show
ISSN
1641-0793
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu