BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańczyk-Hugiet Ewa
Title
O istocie strategii wiedzy
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 7-8, s. 6-8, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne, Przewaga konkurencyjna, Wiedza
Corporation strategies, Strategic management, Competitive advantage, Knowledge
Abstract
Artykuł poświęcono tematyce strategii wiedzy. Przybliżono jej definicję. Podjęto próbę umiejscowienia strategii wiedzy w strategii ogólnej przedsiębiorstwa. Podkreślono, że strategia wiedzy nie jest tożsama ze strategiami zarządzania wiedzą.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. BARNEY J., B., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Management" 1991, vol. 17, nr 1.
  2. JONES P.H., Knowledge Strategy: Aligning Knowledge Programs to Business Strategy, KM World September 2000.
  3. MANVILLE B., FOOTE N., Strategy as if Knowledge Mattered, „Fast Company Magazine" 2003, nr 3.
  4. OBŁÓJ K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
  5. SKYRME D.J., Developing a Knowledge Strategy, „Strategic Planning Society" 1998, nr 1.
  6. WAWRZYNIAK B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1989.
  7. ZACK M.H., Developing a Knowledge Strategy, „California Management Review" 1999, vol. 41, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu