BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimek Katarzyna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Rynek pracy w Szwajcarii
Source
Polityka Społeczna, 2004, nr 7, s. 27-31
Keyword
Rynek pracy, Bezrobocie, Zwalczanie bezrobocia, Sytuacja gospodarcza
Labour market, Unemployment, Unemployment reduction, Economic situation
Country
Szwajcaria
Switzerland
Abstract
W artykule przedstawiono problem pracy w realiach szwajcarskiej gospodarki. Pomimo zauważalnego w ostatnich latach wzrostu bezrobocia w Szwajcarii, kraj ten bez wątpienia należy do wzorcowych pod względem struktury zatrudnienia oraz wprowadzonych rozwiązań w zakresie walki z bezrobociem.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Z. Fiejka, Dylematy wykorzystania zasobów pracy na przełomie XX/XX/ wieku, w: Społeczeństwo polskie wobec wyzwań transformacji, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1998, s.69.
 2. Office federal de l'immigration, de l'integration et de l'emigration (IMES), Perspectives d'acces au marche du travail suisse suite a l'elargissement de l'UE, Bern, le 15 mai 2003.
 3. Office federal de la statistique, Le barometre de l'emploi au 3e trimestre 2003, Neuchatel, le 1er decembre 2003.
 4. Office federal de la statistique, Employment statistics (ES), Neuchatel 2003.
 5. Office federal de la statistique, L'enquete suisse sur la structure des salaires, Neuchatel, Janvier 2003.
 6. Office federal de la statistique, Indicateurs du marche de travail 2003, Neuchatel, octobre 2003.
 7. Office federal de la statistique, Statistiquelbternationale Unioneuropeene-Suisse, Neuchatel, 2002.
 8. Office federal de la statistique, 1997-2002 la situation dans le sept grandes regions, w: Indicateurs du marche de travail 2003, Neuchatel, Office federal de la statistique, octobre 2003.
 9. B. Piotrowski, Młodzież w Unii Europejskiej, „Rynek Pracy" 2002, nr 5/6.
 10. Secretariat d'Etat a l'economie, Situation surle marche du travail en decembre 2003, Bern, le 8 Janvier 2004.
 11. H. Werner, Arbeitsmarket Schweiz-ein noch wenig beachtetes Erfolgsmodell, „IAB Kurzbericht" 2002, 9/10, May.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu