BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowski Janusz
Title
Maszyny rolnicze
Source
Boss-Gospodarka, 2004, nr 9, s. 63-67
Keyword
Przemysł maszyn rolniczych, Maszyny i urządzenia, Handel zagraniczny, Sprzedaż produktu, Rynek dóbr przemysłowych, Rolnictwo
Agricultural machinery industry, Machinery and equipment, Foreign trade, Product sales, Industrial goods market, Agriculture
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Unia Europejska, jako całość, jest również największym w skali globalnej rynkiem zbytu na maszyny rolnicze. Łączna wartość sprzedaży tego sprzętu na jej obszarze wynosi bowiem 18 mld USD, co stanowi również ok. 40 procent wartości rynku światowego tych urządzeń. Wśród krajów unijnych zdecydowanie największy rynek ma Francja. W artykule zawarto także (tabelarycznie) najważniejsze pozycje w polskim eksporcie maszyn i sprzętu rolniczego do UE za rok 2003.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu