BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szeląg Tomasz, Mostowy Marcin
Title
Pojęcie oraz istota hedgingu
Source
Rynek Terminowy, 2005, nr 2, s. 4-8
Keyword
Hedging, Zabezpieczenie przed zmianą kursów walutowych, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko rynkowe
Hedging, Hedge against changes in exchange rates, Risk management, Market risk
Abstract
Niniejszy artykuł ma charakter wprowadzający. Jego głównym celem jest przybliżenie Czytelnikom dorobku teoretycznego na temat hedgingu - definicja, rodzaje, cele i etapy. Informacje zostały wzbogacone elementami praktycznymi.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. T. Szeląg Ryzyko i hedging z perspektywy producenta miedzi rafinowanej. Rynek Terminowy nr 25 s. 42-45
  2. T. Szeląg Hedging w teorii i praktyce. Przykład światowego rynku miedzi.
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu