BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bojańczyk Mirosław
Title
Efektywność rynku kapitałowego i jego implikacje
Source
Boss-Gospodarka, 2004, nr 9, s. 55-58
Keyword
Giełda papierów wartościowych, Kurs akcji, Efektywność rynku, Rynek kapitałowy, Strategia inwestycyjna, Analiza giełdowa
Stock market, Share price, Market effectiveness, Capital market, Investment strategy, Stock exchange analysis
Abstract
W przypadku rynku finansowego uważa się, że jest on efektywny, kiedy ceny papierów wartościowych oddają wszystkie dostępne publicznie informacje dotyczące gospodarki, rynków finansowych i samych przedsiębiorstw. Kursy akcji będą jednakże odzwierciedlać wszystkie dostępne informacje wówczas, gdy wystąpi znaczna liczba racjonalnie zachowujących się kupujących i sprzedających. Jednym ze sposobów pomiaru efektywności rynku jest ustalenie wpływu różnych informacji na ceny rynkowe.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu