BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzeziński Marek
Title
Wdrożenia wyzwaniem teorii i praktyki zarządzania organizacjami
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 7-8, s. 17-19, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Innowacyjność przedsiębiorstw, Kreatywność
Enterprise management, Enterprise innovation, Creativity
Abstract
Wskazano potrzebę łączenia teorii i praktyki w procesach innowacyjnych, zawsze zorientowanych na osiągnięcie efektu końcowego, czyli wdrożenia. Omówiono kreatywność koncepcyjną i operacyjną. Przybliżono ideę "zespołów-platform" wdrożeniowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. ALDER H., CQ Boost Your Creative Intelligence, Kogan Page Ltd., London 2003.
  2. BRZEZIŃSKI M., Podstawy metodyczne projektowania rozruchu nowej produkcji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  3. BRZEZIŃSKI M., Inżynieria kreatywnej organizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 8.
  4. KELLEY T., Sztuka innowacji. Lekcja kreatywności z doświadczeń czołowej amerykańskiej firmy projektowej, MT Biznes, Warszawa 2003.
  5. PROCTOR T., Twórcze rozwiązywanie problemów, GWP, Gdańsk 2003.
  6. SUTTON R.I., Niekonwencjonalne zasady zarządzania kreatywnością, „Harvard Business Review Polska", Maj 2003.
  7. WEST M.A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu