BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajdzik Bożena
Title
Jakość usług w administracji samorządowej
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 7-8, s. 23-25
Keyword
Usługi, Jakość usług, Administracja lokalna
Services, Quality of services, Local administration
Abstract
Podjęto próbę zdefiniowania jakości usług w administracji samorządowej na szczeblu gminy. Przedstawiono czynniki określające tę kategorię. Analizę przeprowadzono na podstawie studiów literaturowych i wyników przeprowadzonych badań bezpośrednich. Badaniami ankietowymi objęto wybrane gminy województwa śląskiego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. J. BANK, Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 60.
 2. L.L. BERRY, A. PARASURAMAN, V.A. ZEITHAML, The Service-Quality Puzlle, „Business Horizons", September-October 1988, s. 37.
 3. J. BORKOWSKI, Decyzja administracyjna, Zachodnie Centrum Organizacji, Łódź-Zielona Góra 1998.
 4. J. BORKOWSKI, Moja sprawa w urzędzie, Zachodnie Centrum Organizacji, Łódź-Zielona Góra 1998, s. 9, 16, 26.
 5. B. IWANKIEWICZ-RAK, Marketing organizacji niedochodowych. Wybrane problemy adaptacji w warunkach polskich, AE, Wrocław 1997, s. 14.
 6. A. IWASIEWICZ, Zarządzanie jakością, PWN, Warszawa-Kraków 1999, rozdz. I, s. 22-30.
 7. V.C JUDD, Differentiation withthe5-thP, „Industrial Marketing Management, 1987, vol. 16, s. 241-247.
 8. P. KOTLER, Marketing, Gebether i Ska, Warszawa 1994, s. 426.
 9. Ph. KOTLER, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s. 432.
 10. Leksykon marketingu, pr. zb. pod red. J. ALTKORNA, T. KRAMERA, PWE, Warszawa 1998, s. 100.
 11. B. J. La LONDE, P.H. ZINSZER, Customer Service; Meaning and Measurement, NCPDM 1976.
 12. Marketing usług, pod red. A. STYŚ, AE, Wrocław 1996, s. 13-23.
 13. Cz. MARTYSZ, Właściwość organów samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym, Uniwersytet Śląski, Katowice 2000, s. 220.
 14. A. PAYNE, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s. 217, 268.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu