BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Okrzesik Jacek
Title
Przemysł meblarski
Source
Boss-Gospodarka, 2004, nr 9, s. 95-104
Keyword
Przemysł meblarski, Rynek meblarski, Produkcja mebli, Handel zagraniczny, Sprzedaż produktu, Eksport, Koniunktura gospodarcza
Furniture industry, Furniture market, Furniture production, Foreign trade, Product sales, Export, Business trends
Abstract
Meblarstwo nie odczuwa zbyt boleśnie osłabienia popytu wewnętrznego na swoje wyroby. Nadwyżki z rosnącej produkcji mebli kierowane są bowiem na eksport. Dlatego też sektor ten zalicza się do najbardziej proeksportowych w polskiej gospodarce. Tym niemniej w ostatnich latach zaobserwować można systematyczne kurczenie się polskiego rynku mebli. Niestety w kraju dokonuje się zakupu mebli dopiero w wyniku fizycznego zużycia starych, a nie na fali panującej mody, tak jak na Zachodzie Europy, gdzie wymienia je się co kilka lat. Tak więc o popycie u nas decyduje zasobność portfela.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu