BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zygała Ryszard
Title
Istota zarządzania informacją
The Essence of Information Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (4), 2001, nr 913, s. 35-49, bibliogr. 19 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Zarządzanie informacją, Informacja w przedsiębiorstwie, Proces informacyjny
Information management, Information in enterprise, Information process
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie dotychczasowych prób scharakteryzowania zarządzania informacją. Według autora na zarządzanie informacją powinno się patrzeć przede wszystkim przez pryzmat teorii i praktyki zarządzania, aczkolwiek uwarunkowania technologiczne odgrywają tutaj bardzo ważną rolę.

The main goal of that article is to present the basics of information management, its goals, meaning, and domain. Information management is becoming particularly important for organization, in which information and knowledge are strategically resources. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Morris S., Meed J., Svensen N.: Intelligent Manager. Adding value in the information age. New York: Pitman Publishing 1996.
 2. Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN 1979.
 3. Sadler P.: Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu 1997.
 4. Koch R.: Słownik zarządzania i finansów. Kraków: PSB 1997.
 5. Drucker P.: Praktyka zarządzania. Warszawa: Czytelnik - Nowoczesność - AE w Krakowie 1992.
 6. Drucker P.: Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa: PWN 1999.
 7. Butcher D., Rowley J.: The 7R's of information management. "Managing Information", marzec 1998, vol. 5 nr 2.
 8. Competing with information. Pod red. D.A. Marchand. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 2000.
 9. Managing Information @ Motorola: Interview with Sheena Smith. Manager of the Learning Resources Center "Managing Information" listopad 1996 vol. 3 nr 11.
 10. Choo Chun-Wei: Information Management for the Intelligent Organization: Roles and Implications for the Information Professions. Singapur: Digital Libraries Conference, 27-28 marca 1995.
 11. Kirk J.: Information in Organisations: Directions for Information Management. "Information Research", luty 1999 vol. 4 nr 3, http://www.shef.ac.uk/~is/publications/infres/irsindex.html.
 12. Davenport T., Prusak L.: Information Ecology. Oxford-New York: Oxford University Press 1997.
 13. Drucker P.: Management Challenges for the 21st Century. Oxford: Butterworth-Heinemann 2000.
 14. Oulton T.: Management research for information. "Management Decision" 1995 vol. 33 nr 5, s. 63-67.
 15. Smith A.N., Medley D.B.: Information Resource Management. Cincinnati: South-Western Publishing Co. 1987.
 16. OMB Circular A-130, Management of Federal Information Resources, z 8 lutego 1996.
 17. Badania zasobów informacyjnych Internetu [24.10.2000]: http://www.sims.berkeley.edu/how-much-info/
 18. Mastering Information Management. Pod red. T. Davenporta, D. Marchand. "Financial Times" 2000.
 19. M. Pankowska: Segmentacja odbiorców jako zadanie zarządzania informacją. http://figaro.ae.katowice.pl/~pank/segodb.htm
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu