BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title
Rynek wewnętrzny w 2003 r.
Source
Boss-Gospodarka, 2004, nr 9, s. 34-36
Keyword
Handel wewnętrzny, Handel hurtowy, Handel detaliczny, Sieci handlowe, Placówki gastronomiczne, Jednolity rynek wewnętrzny, Zaopatrzenie materiałowe, Produkt krajowy brutto (PKB)
Domestic trade, Wholesale trade, Retail trade, Chain stores, Catering establishments, European Single Market, Material supply, Gross domestic product (GDP)
Abstract
Handel jest drugą co do ważności (za przemysłem) dziedziną działalności gospodarczej w Polsce. Jednakże w przeciwieństwie do malejącej roli przemysłu, handel ma pozycję stabilną. Po spadku w roku 2000, udział handlu w tworzeniu PKB rośnie. W roku 2003 wyniósł on 18,5 procent a miał jeszcze wyższy udział w wartości dodanej brutto - 21,2 procent
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu