BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorczycka Ewa
Title
Zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia - opinie pacjentów
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 7-8, s. 42-45, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Reforma służby zdrowia, Zmiany organizacyjne, Opinia publiczna, Badanie opinii
Health care reform, Organisational change, Public opinion, Opinion research
Abstract
Przedstawiono wyniki badania opinii pacjentów na temat wpływu zmian wywołanych reformą służby zdrowia na ich sytuację. Podjęto takie zagadnienia jak: przedmiot opieki zdrowotnej, częstotliwość korzystania, czasokres oczekiwania na usługi medyczne, ewentualna rezygnacja ze świadczeń oraz jej przyczyny.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. BEER M., NOHRIA N., Cracking the Code of Change, „Harvard Business Review", May-June 2000.
  2. CARR D.K., HARD K.J., TRAHANT W.J., Zarządzanie procesem zmian, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  3. CLARKE L., Zarządzanie zmianą, Gebethner i Ska, Warszawa 1997.
  4. GORCZYCKA E., Polski menedżer wobec modernizacji przedsiębiorstwa, „Prace Wydz. Zarządzania P.Cz.", Seria „Zarządzanie i Marketing" 3, Częstochowa 2002.
  5. HOLSTEIN-BECK M., Menedżer poszukiwany, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.
  6. STEWARDSHIP P.B., Choosing Service Over Self-Interest, San Francisco, Berrett-Koehler Publishers, 1999.
  7. STONER J.A.F., FREEMAN R.E., GILBERT D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1998.
  8. ZADROS K., Komunikowanie w zarządzaniu zmianami w ochronie zdrowia, praca doktorska, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000, opiekun naukowy - prof. P.Cz. dr hab. Ewa Gorczycka.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu