BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suwalski Andrzej
Title
Wybrane zagadnienia zarządzania Narodowymi Funduszami Inwestycyjnymi
Selected Problems of the Management of NFI
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2005, nr 65, s. 250-257, bibliografia 18 poz.
Keyword
Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI), Rynek kapitałowy
National Investment Funds, Capital market
Note
summ.
Abstract
Artykuł podejmuje tematykę wiążącą się przede wszystkim z działalnością firm zarządzających funduszami. Wskazano na szersze konsekwencje braku klarownych reguł oceny działalności firm zarządzających. Dotyczy ona braku pozytywnego wpływu tego programu NFI na rozwój rynku kapitałowego w Polsce.

The article presents dilemmas arising from the realisation of the National Investment Funds (Polish NFI) Program. After short characteristic of the debate on NFI some aspects of the Program are described. In conclusion the author discusses selected consequences of the Program for the transformation of the Polish economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Działalność NFI w ocenie Ministerstwa Skarbu Państwa, www. msp.gov.pl.
 2. Gruszecki T., Co wynika z eksperymentu NFI, Rzeczpospolita" 1996, nr 130.
 3. Grzeszak A., Skarb Wieczerzaka, „Polityka" 2000, nr 42.
 4. Kostrz-Kostecka A., NFI — ocena realizacji strategii inwestycyjnej, „Nowe Życie Gospodarcze" 1997, nr 51/52.
 5. Loch J., Narodowe Fundusze Inwestycyjne jako grupy kapitałowe, w: Grupy kapitałowe w Polsce, red. M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 6. Machaczka J., Misiolek K., Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych, w: Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 7. Maciejewski A., Karpiński S., Zamiast dywidendy, Rzeczpospolita" z 22.03.2002.
 8. Rymarczyk J., Konflikty w zarządzaniu Narodowymi Funduszami Inwestycyjnymi, „Gospodarka Narodowa" 2000, nr 7-8.
 9. Samcik M., Nie mówili, bo nie musieli? „Gazeta Wyborcza" z 29.-30.05.2002. Sąd nad radą, „Przegląd Organizacji" 1994, nr 7.
 10. Solska J., Jeden za wszystkich, „Polityka" 2003, nr 23.
 11. Sulimirski W., Skąd się biorą konflikty w NFI, „Rzeczpospolita" z 26.08.1996.
 12. Suwalski A., Uwłaszczenie obywateli jako element polskiej prywatyzacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 13. Teneta-Skwiercz D., Narodowe Fundusze Inwestycyjne w praktyce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2003, nr 1.
 14. Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji, DzU z 1993 r., nr 44, poz. 202.
 15. Wawrzyniak B., Koładkiewicz I., Solarz J., Trocki M., Narodowe Fundusze Inwestycyjne. Zarządzanie nowa strukturą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 16. Węglewski M., Szczyt na pożegnanie NFI, „Gazeta Wyborcza" z 10.-12.04.2004.
 17. Wielowieyska D., NFI pod pręgierzem, „Gazeta Wyborcza" z 11.09.2002.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu