BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chomiak Iwona
Title
Realizacja funkcji personalnej poprzez system controllingu personalnego
The Realisation of Personal Function of Personal Controlling Information System
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (4), 2001, nr 913, s. 60-70, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Informacyjna funkcja controllingu, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polityka personalna
Information function of controlling, Enterprise management, Human Resources Management (HRM), Personnel policy
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono sposób realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. Funkcja ta może być realizowana poprzez wykorzystanie idei controllingu do budowy systemu informacyjnego controllingu personalnego, który swoim zakresem działania obejmowałby wszystkie obszary, wchodzące w skład zarządzania zasobami ludzkimi.

The article concerns with the problem of realisation of personal function and implementation of Personal Controlling Information System. It presents the possibilities of using this method for personal management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Płoszajski P.: Organizacja przyszłości: przerażony kameleon. "Master of Business Administration" 1999 nr 3.
  2. Nowicki A.: Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo AE 1999.
  3. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Pod red. R. Krupskiego. Wrocław: Wydawnictwo AE 1998.
  4. Sekuła Z.: Controlling personalny. Strategie personalne, zadania i narzędzia controllingu personalnego. Bydgoszcz: TNOiK 2000.
  5. Listwan T.: Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy. Wrocław: Wydawnictwo "Kadry" 1995.
  6. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu 1996.
  7. Borkowska S.: System motywowania w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN 1985.
  8. Jasiński Z. (red.): Motywowanie w przedsiębiorstwie - uwalnianie ludzkiej produktywności. Warszawa: PLACET 1998.
  9. Michoń F. (red.): Ekonomika pracy. Zarys problematyki i metod. Warszawa: PWN 1991.
  10. Zimniewicz K.: Nauka o organizacji i zarządzaniu. Warszawa-Poznań: PWN 1990.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu