BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koska Maciej
Title
Polska elektroenergetyka w trakcie przekształceń
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2004, nr 10, s. 88-90
Keyword
Przemysł elektroenergetyczny, Elektroenergetyka, Energia elektryczna, Elektrownie węglowe, Elektrociepłownie, Energetyka konwencjonalna, Produkcja energii, Rynek energetyczny
Electricity industry, Power, Electric power, Coal plants, Heating plant, Conventional energy, Energy production, Energy market
Abstract
Sektor elektroenergetyczny w Polsce generalnie znajduje się w dobrej sytuacji. Zmiany własnościowe zachodzące w sektorze (prywatyzacja i konsolidacja), mają doprowadzić do powstania silnych i konkurujących nie tylko ze sobą, ale zdolnych do konkurowania na wolnym europejskim rynku, przedsiębiorstw energetycznych. W Polsce tracą wprawdzie na znaczeniu tradycyjne energochłonne branże-molochy, jednak rozwijająca się gospodarka zgłasza zwiększony popyt na energię.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu