BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyciślak Sławomir
Title
System odporności przedsiębiorstwa
The Immune System of a Company
Source
Organizacja i Kierowanie, 2006, nr 1, s. 119-132
Organization and Management
Keyword
Organizacja i zarządzanie, Zachowania przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo na rynku, Analiza porównawcza
Organisation and management, Enterprise behaviour, Enterprises, Enterprise in the market, Comparative analysis
Abstract
Układ immunologiczny to jeden z trzech układów organizmu, obok układu nerwowego i hormonalnego współdecydujący o równowadze (homeostazie) podstawowych funkcji biologicznych ustroju (metabolizm, wzrost, rozrodczość, odporność). Autor używa metafory porównując układ immunologiczny do systemu odporności przedsiębiorstwa. W artykule zostały wyróżnione także systemy w oparciu o kryterium swoistości. Są nimi: podsystem barier zewnętrznych, podsystem obrony nieswoistej, podsystem rozmytej swoistości, podsystem obrony ukierunkowanej. Została także zdefiniowana i opisana postać czynnika zakłócającego. (abstrakt oryginalny)

The Immune system is, besides the nervous and hormonal systems, on of the three systems crucial for the balance (homeostasis) of the basic biological functions of the system (metabolism, growth, reproductiveness, immunity). The author uses a metaphor comparing the immune system to the resistance system of a company. In the article systems are also differentiated according to the criterion of peculiarity. They are as follows: the subsystem of external barriers, the subsystem of non-peculiar resistance, the subsystem of blurred peculiarity, the subsystem of targeted defence. The notion of the disturbance factor has been defined and described as well. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu