BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karwacki Arkadiusz, Antonowicz Dominik
Title
Kto zarabia na biedzie? Polityczna perspektywa funkcjonowania trzydzieści lat później
Source
Polityka Społeczna, 2004, nr 8, s. 7-9, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Warunki życia ludności, Ubóstwo, Sytuacja społeczno-ekonomiczna
People's living conditions, Poverty, Social and economic conditions
Abstract
Artykuł jest polemiką z tekstem The Positive Functions of Poverty, w którym Herbert J. Gans przedstawił sowje przemyślenia dotyczące analizy funkcjonalnej ubóstwa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gans H.J. (1971), The Uses of Poverty: The Poor Pay All, "Social Policy" lipiec/sierpień.
  2. Gans H.J. (1972), The Positive Functions of Poverty, "The American Journal of Sociology", vol. 78, no. 2.
  3. Goffman E. (1963), Behavior in Public Places. Notes on the Social Organization of Gatherings, Glencoe.
  4. Hechter M. (1989), Rational Choice Foundations of Social Order, w: J. Turner (red.), Theory Building in Sociology, Sage Publications, Newbury Park.
  5. Jacyno M. (1997), Kontrkultura ubóstwa. Pierre'a Bourdieu koncepcja reprodukcji klas społecznych a problem reprodukcji otwartych, „Studia Socjologiczne" nr 3.
  6. Murray Ch. (2001), Bez korzeni. Polityka społeczna USA 1950-1980, Wydawnictwo Zysk S-ka, Poznań.
  7. Rysz-Kowalczyk B. (2000), Nierówności społeczne a przemiany ustrojowe w Polsce, „Polityka Społeczna" nr 9.
  8. Tarkowska E. (2000), Bieda dawna i nowa: historie rodzin, w: E. Tarkowska (red.), Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Typografika, Warszawa.
  9. Warzywoda-Kruszyńska W. (2001), Modele wyjaśniania biedy i sposoby konceptualizacji biednych, w: W. Warzywoda-Kruszyńska (red.), Żyć i pracować w enklawach biedy. Klimaty łódzkie, Absolwent, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu