BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piaskowska Agnieszka, Grzegorzak Alina
Title
Wyzwanie dla ubezpieczycieli
Source
Bank, 2007, nr 3, s. 53-54
Keyword
Ryzyko kapitałowe, Zarządzanie ryzykiem, Instytucje ubezpieczeniowe, Dyrektywy WE
Capital risk, Risk management, Insurance institute, EC directives
Abstract
W artykule omówiono znaczenie dyrektywy Komisji Europejskiej Solvency II dla firm ubezpieczeniowych. Zwrócono uwagę, że od 2008 r. firmy ubezpieczeniowe staną w obliczu wielkiego wyzwania, jakim będzie osiągnięcie celów podobnych do tych, jakie stawia przed bankami Basel II. Dotyczy ono powiązania regulacyjnych wymogów kapitałowych z rzeczywistym ryzykiem ponoszonym przez ubezpieczyciela.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu