BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Masłyk-Musiał Ewa
Title
Potencjał młodości organizacji w ruchu
Potential of Youth in Mobile Organization
Source
Organizacja i Kierowanie, 2006, nr 1, s. 3-24, bibliogr. 10 poz.
Organization and Management
Keyword
Organizacja i zarządzanie, Rozwój przedsiębiorstwa, Potencjał przedsiębiorstwa
Organisation and management, Enterprise development, Potential of enterprise
Abstract
W latach 2004-2005 zespół pod moim kierownictwem prowadził badania na temat potencjału rozwojowego polskich organizacji. Opracowane przez nas wskaźniki cząstkowe i syntetyczne potencjału młodości firmy, analizowano następnie w kontekście cech kierowników (dane demograficzne) i charakterystyk związanych z działalnością badanych firm (profil, forma prawna, wiek, wielkość itp.). Założono, że duży potencjał młodości będzie charakteryzował tzw. organizacje w ruchu, będące przeciwieństwem organizacji statycznych (pozostających w bezruchu). Cechy tej organizacji, systemy i mechanizmy zarządzania zmianami mogą stanowić użyteczny wzór zdobywania przez firmy przewagi konkurencyjnej. W artykule przedstawiono stosunek badanych kierowników do zmian oraz przeanalizowano potencjał młodości organizacji w których są oni zatrudnieni. (abstrakt oryginalny)

Organizations are looking for new models that could help them find new alternatives in these turbulent times. In article, we would like to propose a theoretical model of a „mobile organization" (MO) which in our opinion might be helpful in this situation. Generally speaking, a "mobile organization" has competences that enable it to maintain or regain the growth stage of its lifecycle. Simply put, such an organization can be described as „young" and „open". To define the potential of organisational youth (POY) of companies and their managers a set of indicators was developed, measuring the youth of the organisation, the youth of its managers and the potential of managers to make change. The last 15 years of transformations in Poland have seen a host of changes. So our sample includes a variety of companies representing various industries, differing in age and size. While some high-tech young companies have been started from scratch, many organizations from the more traditional industries, have been modernized. In article, we were particularly interested in what has happened in the „old" companies during the 15 years of transformations. Have they opened to the new realities? Have they renewed their competences? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Berger L. A. i inni, The Change Management Handbook, McGraw-Hill, New York, 1994.
  2. Bratnicki M., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wyd. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1997.
  3. Daniecki W., Strategie zmian. Refleksje nad praktyką, Wyd. SWPS Academica, Warszawa 2004.
  4. Drucker P. F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
  5. Kanter R., Stein B.A., Jick T.D., The Challenge of Organizational Change, The Free Press, New York 1992.
  6. Kanter Moss R., Evolve. Succeding In the Digital Culture of Tomorrow, Harvard Business School Press, Boston 2001.
  7. Kanter R. Moss, Confidence. How Winning Streaks and Losing Streaks Begin and End, Crown Business, New York 2004.
  8. Koźmiński A. K., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.
  9. Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  10. Masłyk-Musiał E., (redakcja), Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu