BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kacprzak Tomasz
Title
Autonomia związków zawodowych - prawda i mity
Source
Polityka Społeczna, 2004, nr 8, s. 13-16, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Związki zawodowe, Prawa pracownika, Ochrona pracy
Trade unions, Employee rights, Work protection
Abstract
W artykule przedstawiono mechanizmy, które sprawiają, że ustawowa gwarancja autonomii związków zawodowych w wielu przypadkach jest fikcją. Autor opisał także dwie zasady działania ruchu związkowego (wolności, niezależności) oraz pozycję związków zawodowych w systemie politycznym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Balicka M. (2001), Silni inaczej, „Polityka" nr 20(2298) z 19 maja.
 2. Baran K.W. (1998), Zbiorowe prawo pracy - zarys wykładu z kazusami, Info-Trade, Gdańsk.
 3. Bieniek G., Brol J., Salwa Z. (1992), Prawo związkowe z komentarzem - poradnik 12, Biblioteczka Pracownicza, Warszawa.
 4. DAR (2004), Związki z innej planety, „Nowy Robotnik" nr 4(8) z 15 kwietnia-16 maja.
 5. Gilejko L., Książkiewicz I., Towalski R. (2000), Aktorzy z bliskiej perspektywy, w: L. Gilejko (red.), Od konfliktu do kooperacji: kształtowanie się nowych modeli zbiorowych stosunków pracy, SGH, Warszawa.
 6. Hajn Z. (2001), Nowa regulacja prawna zdolności układowej związków zawodowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 4.
 7. Janicki M. (2000), Nowa walka klas, „Polityka" nr 47(2272) z 18 listopada.
 8. Jurkowski R. (2000), Negocjacje zbiorowe - kiedy, o czym i jak rozmawia pracodawca z przedstawicielstwem pracowników, Difin, Warszawa.
 9. Kublik A., Czuchnowski W. (2004), Brutalny nacisk, „Gazeta Wyborcza" nr 84(4598) z 8 kwietnia.
 10. Kulpińska J. (1998), Stosunki przemysłowe w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, w: W. Kózek, J. Kulpińska (red.), Zbiorowe stosunki pracy w Polsce. Obraz zmian, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 11. Liszcz T. (1992), Związki zawodowe po nowemu, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 1.
 12. Masewicz W. (1991), Nowe prawo o związkach zawodowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 10.
 13. Masewicz W. (1994), Prawa i wolności związkowe w najbliższej perspektywie, „Humanizacja Pracy" nr 3.
 14. Pańków W. (1993), Instytucje pracy w procesie transformacji, IFiS PAN, Warszawa.
 15. Pańków W. (1999), Funkcje związków zawodowych w zakładach pracy, w: J. Gardawski, B. Gąciarz, A. Mokrzyszewski, W. Pańków (red.), Rozpad bastionu!, Fundacja im. F. Eberta, Warszawa.
 16. Paszek A. (2000), Problem reprezentatywności związków zawodowych w prawie polskim, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 2.
 17. Sanetra W. (1993), Dylematy ochrony działaczy związkowych przed zwolnieniem z pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 3.
 18. Suzdorf J. (1990), Zwolnienia od pracy dla pracowników pełniących funkcje z wyboru w zakładowych organizacjach związkowych, „Służba Pracownicza" nr 3.
 19. Wasilewski J. (1999), Orzecznictwo Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, „Służba Pracownicza" nr 9.
 20. Widera W. (1997), Związek zawodowy jako niezależny podmiot w stosunkach przemysłowych: redefinicja „niezależności" w systemie postkomunistycznym, w: W. Kozek (red.), Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 21. Zalewski D. (1999), Stosunki pracy w Polsce. Między transformacją a integracją, „Polityka Społeczna" nr 7.
 22. Zalewski T. (2003), Dużo działaczy, mało ochrony, „Gazeta Prawna" nr 116(972) z 16 czerwca.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu