BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Próchniak Mariusz
Title
Wpływ fuzji i przejęć banków na ich wartość rynkową
Source
Ekonomista, 2004, nr 4, s. 535-559, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Fuzje i przejęcia, Sektor bankowy, Wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Stopa zwrotu kapitału
Mergers and acquisitions, Banking sector, Market value of enterprise, Return on Investment (ROI)
Abstract
Przedmiotem badań jest analiza stóp zwrotu z akcji banków notowanych na giełdzie i jednocześnie uczesticzących w procesach fuzji i przejęć. Podjęto próbę aby znaleźć różnicę między rzeczywistymi stopami zwrotu z akcji danej spółki a oszacowanymi teoretycznymi stopami zwrotu, które wystąpiłyby w sytuacji, gdyby do prejęcia lub fuzji nie doszło. Celem badań jest sprawdzenie, czy procesy fuzji i przejęć w sektorze bankowym wpływają na wartość przedsiębiorstw w nich uczestniczących.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bradley M., Desai A, Kim E.H., Synergistic Gains from Corporate Acquisitions and their Division between the Shareholders of Target and Acquiring Firms, „Journal of Financial Economics" 1988, nr21.
  2. Dennis D.K., McConnell J.J., Corporate Mergers and Security Returns, "Journal of Financial Economics" 1985, nr 16.
  3. Jarrell G A, Poulsen A.B., Shark Repellents and Stock Prices: The Effects of Antitakeover Amendments since 1980, „Journal of Financial Economics" 1987, nr 19.
  4. Kamiński M., Lewandowski M., Reakcja rynku kapitałowego na ogłoszenie wezwania do sprzedaży akcji - nadzwyczajne stopy zwrotu, „Nasz Rynek Kapitałowy" 2000, nr 4.
  5. Lewandowski M., Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIG-Press, Warszawa 2001.
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r., Dz.U. 2001, nr 86, poz. 941.
  7. Slojewska A., Więcław E., Czas na tanie kupowanie, „Rzeczpospolita" z 20 grudnia 2002 r.
  8. Ustawa prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz.U. 1997, nr 118, poz. 754 wraz z późniejszymi zmianami.
Cited by
Show
ISSN
0013-3205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu