BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartecki Paweł
Title
Ukraina - gdzie ta swoboda (wolność)?
Source
Polityka Społeczna, 2004, nr 8, s. 23-27
Keyword
Społeczeństwo, Reformy gospodarcze, Sytuacja polityczno-ekonomiczna, Sytuacja społeczno-ekonomiczna
Society, Economic reforms, Political and economic situation, Social and economic conditions
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
W artykule przedstawiono sytuację ekonomiczną na Ukrainie. Zdaniem autora w warunkach tak funkcjonującej gospodarki, oligarchicznego systemu polityczno-ekonomicznego oraz społeczeństwa, które porządkuje samo siebie w celu jak najlepszej adaptacji, trudno liczyć na szybkie reformy w tym kraju.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. „Dżerkało tyżnia".
  2. T. Jury, „Doba" z 28.02.2003 r.
  3. N. Perstniowa, Kartkowyj chlib czy chlibni hroszi, „Dżerkało tyżnia" z 15.02.2002 r.
  4. „Postup" z 17.02.2002 r.
  5. I. Prigogine, Z chaosu ku porządkowi.
  6. O spisie powszechnym na Ukrainie 2001 r., www.osw.waw.pl.
  7. J. Staniszkis, Postkomunizm, Warszawa 2001.
  8. J. Staniszkis, Władza i globalizacja, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
  9. Szagina, „Dżerkało tyżnia", 2002 r.
  10. Ukraińska metalurgia: gospodarcze ogniwo oligarchicznego systemu władzy, www.osw.waw.pl, maj 2002 r.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu