BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozarkiewicz-Chlebowska Alina
Title
Elastyczność projektów inwestycyjnych a wycena opcji rzeczowych
Source
Ekonomista, 2004, nr 4, s. 561-573, bibliogr. 22 poz
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Wycena przedsiębiorstwa, Zarządzanie przez wartość, Opcje rzeczowe, Wycena opcji, Metody oceny inwestycji
Enterprise value, Enterprise valuation, Management by value, Real option, Options pricing, Methods of investment evaluation
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja podejścia do analizy i oceny projktów inwestycyjnych bazującego na wycenie opcji rzeczowych. Pozwala ona na bardziej kompleksową analizę projektów, z uwzględnieniem elastyczności działań i decyzji menedżerskich.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Amram M., Kulatilaka N., Disciplined Decisions. Aligning Strategy with the Financial Markets, „Harvard Business Review", styczeń-luty 1999.
 2. Buckley A, Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. Gajdka J., Szacowanie wartości aktywów i pasywów spółki a modele wyceny opcji (I), „Przegląd Organizacji" 2002a, nr 5.
 4. Gajdka J., Szacowanie wartości aktywów i pasywów spółki a modele wyceny opcji (II), „Przegląd Organizacji" 2002b, nr 7-8.
 5. Graham J., Campbell H., The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the Field, „Journal of Financial Economics" 2001, nr 61.
 6. Hammer H., Karilaid I., Capital Budgeting: Theory and Practice in Estonia, w: Materiały Konferencji Naukowej „Accounting and Companies' Performance Management", Tartu 2002.
 7. Jajuga K., Jajuga T, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1999.
 8. Jajuga T., Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka, w: Budżetowanie kapitałów, red. W. Pluta, PWE, Warszawa 2000.
 9. Kozarkiewicz-Chlebowska A., Zastosowanie teorii opcji rzeczywistych do wspomagania decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka, w: Zarządzanie firmą - teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia, red. W. Waszkielewicz, Wydział Zarządzania AGH, Kraków 2001.
 10. Kozarkiewicz-Chlebowska A., Zastosowanie opcji rzeczowych w analizie opłacalności projektów inwestycyjnych, w: Rachunkowość polska na tle regulacji międzynarodowych, red. M. Walczak, Katedra Rachunkowości UL i SKwP Oddział Łódź, Łódź 2002.
 11. Luehrman T.A, Investment Opportunities as Real Options: Getting Started with the Numbers, „Harvard Business Review", lipiec-sierpień 1998.
 12. Manikowski A, Tarapata Z., Ocena projektów gospodarczych. Część I. Modele i metody, Wyd. Difin, Warszawa 2001.
 13. Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG-Press, Warszawa 2001.
 14. Miller K.D., Waller H.G., Scenarios, Real Options and Integrated Risk Management, „Long Range Planning" 2003, vol. 36.
 15. Moel A, Tufano A, Bidding for the Atamina Mine, Valuation and Incentives in a Real Option Context, 3rd Annual International Conference on Real Options, Theory Meets Practice, Leiden 1999.
 16. Mueller D., Urbaniec M., Metoda opcji realnych jako instrument controllingu inwestycyjnego przedstawiona na przykładzie proekologicznej inwestycji, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002, nr 10 (dodatek).
 17. Myers S.C., Determinants of Corporate Borrowing, .Journal of Financial Economics" 1977, t. 5.
 18. Ross S.A, Uses, Abuses and Alternatives to the Net Present Value Rule, „Financial Management", marzec 1995, t. 24.
 19. Rutkowski A, Podejście opcyjne w wycenie przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji" 2002, nr 11.
 20. Sender G.L., Option Analysis at Merck, The New Pharmaceutical Paradigm, „Harvard Business Review", styczeń-luty 1994.
 21. Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa, Agenq'a Wydaw. PLACET, Warszawa 1999.
 22. Verity D., Real Options - an Analytical Approach to Aligning Risk Management and Corporate Strategy, „Corporate Finance Review", lipiec 1999.
Cited by
Show
ISSN
0013-3205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu