BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kierczyński Andrzej, Kolanowska-Kowalska Barbara
Title
Podatek dochodowy od spółek w Unii Europejskiej
Corporate Income Tax in EU Countries
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 24, s. 61-68
Keyword
Podatek dochodowy od osób prawnych, Spółki, Podwójne opodatkowanie
Corporate income tax, Companies, Double taxation
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Różnice w opodatkowaniu dochodów spółek, występujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej, dotyczą zarówno stawek podatku, jak i ustalania dochodu do opodatkowania. Utrudniają one funkcjonowanie jednolitego rynku. Dlatego konieczne są reformy w celu zapewnienia przedsiębiorstwom jednakowych pod względem podatkowym warunków funkcjonowania.

The differences in setting the level of corporate income tax in EU countries are related both to tax rates and the amount of taxable income. They make the functioning of the unified market more difficult. Therefore, reforms are required which would ensure equal opportunities for company operations in terms of tax policies.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu