BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozioł Agata
Title
Kolizyjnoprawne aspekty sprzedaży konsumenckiej
Source
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2004, nr 6, s. 8-12
Keyword
Sprzedaż konsumencka, Prawo WE, Dyrektywy WE, Prawa konsumenta, Ochrona konsumenta, Prawo zobowiązań, Standaryzacja usług
Consumer sale, European Community law, EC directives, Consumer law, Consumer protection, Obligation law, Standardization of services
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Zagadnienie ochrony konsumenta odgrywa centralną rolę w sferze europeizacji prawa zobowiązań zarówno państw starej UE, jak i krajów świeżo przyjętych do Unii. O ile jednak zjawisko to nie budzi większych wątpliwości w zakresie, w jakim dotyczy prawa materialnego, o tyle wśród nowych członków Wspólnoty związek między prawem prywatnym międzynarodowym a prawem europejskim jest słabo dostrzegalny.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5490
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu