BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mączyńska Elżbieta
Title
Słabnące tempo wzrostu w gospodarce światowej - sympozjum Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej
Source
Ekonomista, 2003, nr 5, s. 651-659
Keyword
Wzrost gospodarczy, Gospodarka światowa, Analiza porównawcza, Niezależność banku centralnego
Economic growth, World economy, Comparative analysis, Central bank independence
Abstract
Sprawozdanie z przebiegu zorganizowanej przez Radę Strategii Społeczno-Gospodarczej debaty nad słabnącym tempem wzrostu w gospodarce światowej. Punktem wyjścia w dyskusji były panelowe wystąpienia profesorów: Jerzego Kleera, Zdziasława Sadowskiego, Anny Zielińskiej-Głębockiej i Andrzeja Wojtyny. Artykuł przedstawia głowne tezy tych wystąpięń oraz polemikę jaką one wywołały ujmując wyłonione następujące grupy problemów: zróżnicowanie tempa wzrostu w poszczególnych krajach; zmiana paradygmatu rozwojowego; różne teorie, różne poglądy; kontrowersje wokół niezależności banków centralnych
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0013-3205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu