BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiowski Grzegorz
Title
Problematyka długu publicznego w Polsce w dobie wejścia Polski do Unii Europejskiej
Polish Public Debt in View of Poland's Membership in the EU
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 24, s. 133-142
Keyword
Dług publiczny, Integracja gospodarcza Polski z UE
Public debt, Poland's economic integration with the EU
Abstract
Autor przedstawił własną koncepcje struktury długu publicznego według podziału na krajowy i zagraniczny. Działalność gospodarcza skarbu państwa byłaby podporządkowana maksymalizacji zysku, a pozyskane tą drogą fundusze stanowiłyby źródło niezbędnych do zaspokojenia wierzycieli skarbu państwa oraz, w dalszej kolejności do realizacji zadań koniecznych ze względu społecznych, a także finansowania innych potrzeb, na przykład obsługi długu publicznego.

The author presents his own approach to the structure of public debt, dividing it into the domestic and foreign one. It would be necessary for the economic activities carried out by the State Treasury to be profit-oriented; the funds resulting from such activities could be used to repay the existing debt, and, in the long run, to finance social projects as well as to service the debt.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu