BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłosiewicz-Górecka Urszula
Title
Znaczenie informacji dla zwiększania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
Importance of Information for Strengthening Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises
Source
Handel Wewnętrzny, 2005, nr 1, s. 37-44
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Technologia informacyjna, Informacja dla potrzeb zarządzania, Preferencje konsumenta, Zachowania konsumenta
Small business, Enterprise competitiveness, Information Technology (IT), Information for management needs, Consumer preferences, Consumer behaviour
Note
summ., rez.
Abstract
Artykuł został przygotowany na podstawie badania zrealizowanego przez Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji wśród 200 małych i średnich przedsiębiorstw produkcji i handlu artykułami codziennego zapotrzebowania. Na tle uwarunkowań wzrostu znaczenia informacji w działalności gospodarczej przedstawiono opinie przedstawicieli badanych firm o roli, jaką odgrywa informacja we wzmacnianiu konkurencyjności przedsiębiorstw.

In her article, the author described the key terms and conditions for growth in importance of information in business activities. They include: dynamic changes in consumers' preferences, needs and behaviours, increase in complexity of the sales markets, suppliers and competitors, strengthening competition and development of information technology. Against this background, opinions of representatives of 200 small and medium-sized production and trade enterprises with goods of daily demand on the role played by information in strengthening company's competitiveness are presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. "Businessman Magazine" 2004, nr 3.
 2. Doskonalenie procesów zarządzania w przedsiębiorstwach a świadomość menedżerska, pod kierownictwem M. Stużyckiego, SGH, Warszawa 2001, s. 125.
 3. M. Horynia, B. Jankowska, Konkurencja w branży a interwencjonalizacja i globalizacja, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 11-13.
 4. Jak ważna jest informacja, "Businessman Magazine" 2004, nr 3.
 5. U. Kłosiewicz-Górecka, B. Słomińska, Informacja w budowaniu pozycji rynkowej małej i średniej firmy, IRWiK, Warszawa 2004 (maszynopis powielony).
 6. U. Kłosiewicz-Górecka, B. Słomińska, Nowe trendy w zarządzaniu sprzedażą artykułów żywnościowych, IRWiK, Warszawa 2002, s. 21.
 7. J. Otto, Programy lojalności w walce o utrzymanie klienta - szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstwa, w: Marketing. Przełom wieków. Paradygmaty. Zastosowania, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
 8. E. Rudawska, marketing partnerski - kształtowanie lojalności swoich klientów, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 6.
 9. M. Soboń, Współczesna koncepcja marketingu - nowa zasada działania przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 7-8.
 10. M. Szczepaniec, Informacje rynkowe a sukces ekonomiczny firmy, "Marketing i Rynek" 2000, nr 2.
 11. www.pl.capgemini.com/news
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu