BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Andrzej
Title
Skup zbóż po nowemu : Rolnictwo
Source
Nowe Życie Gospodarcze, 2004, nr 17, s. 16-17
Keyword
Rynek rolny, Płody rolne
Agricultural markets, Agricultural crops
Company
Agencja Rynku Rolnego (ARR)
Agricultural Market Agency (ARR)
Abstract
Wiele rozbieżnych opinii budziły tegoroczne żniwa. Obok tradycyjnych niepokojów związanych z warunkami klimatycznymi, organizacyjnymi i ekonomicznymi, pojawiły się nowe, związane z radykalnymi zmianami zasad interwencji na rynku zbóż. Ze zmian tych wynika, że agencja zobowiązana jest do zakupu oferowanych zbóż po cenie interwencyjnej, jednakowej dla wszystkich zbóż objętych interwncją (tj. 101.31 euro/t) pod warunkiem, że spełnią one minimalne wymagania jakościowe.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu