BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żemigała Marcin
Title
Holistyczne podejście do zarządzania wiedzą zadaniem współczesnego menedżera
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 4, s. 17-20
Keyword
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Proces zarządzania, Otoczenie przedsiębiorstwa
Knowledge, Knowledge management, Management process, Enterprise environment
Note
summ.
Abstract
W artykule dokonano systematyzacji pojęć związanych z wiedzą. Przedstawiono rodzaje wiedzy menedżerskiej. Przybliżono problem jakim jest proces dzielenia się wiedzą we współczesnych organizacjach.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A. JASHAPARA, Zarządzanie wiedzą, zintegrowane podejście, PWE, Warszawa 2006, s. 256.
  2. E. KAPROWICZ, Dzielenie się wiedzą jako innowacja społeczna, [w:] B. WAWRZYNIAK (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koź-mińskiego, Warszawa 2003, s. 113.
  3. I. NONAKA, H. TAKEUCHI, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000, s. 24-25.
  4. J. PENC, Nowe koncepcje zarządzania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002, nr 7, s. 5.
  5. K. PERECHUDA, Pracownicy wiedzy jako kreatorzy sieciowych potencjałów, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2005, nr 5, s. 13-14.
  6. G. PROBST, S. RAUB, K. ROMHARDT, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 41-47.
  7. D. RIGBY, Przydatność różnych instrumentów zarządzania wg oceny menedżerów, "Zarządzanie na Świecie" 2001, nr 10, s. 22-28.
  8. M. STANIEWSKI, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach - przegląd badań, [w:] J. DĄBROWSKI, G. GIERSZEWSKA (red.), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005, s. 27.
  9. M.H. ZACK, Podnoszenie rentowności przez lepsze wykorzystywanie wiedzy, "Zarządzanie na Świecie" 2004, nr 7, s. 20.
  10. Zarządzanie wiedzą w Polsce 2004, raport badawczy, KPMG Sp. z o.o., Warszawa 2004, s. 9.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu