BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gabryszak Renata, Piocha Stanisław
Title
Nowe technologie, nowe przedsiębiorstwa i nowe miejsca pracy
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 4, s. 21-23
Keyword
Technologia informacyjna, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Nowe technologie, Rynek pracy
Information Technology (IT), Enterprise competitiveness, Small business, High-tech, Labour market
Note
summ.
Abstract
W atykule zwrócono uwagę,że w bieżącym stuleciu ukształtuje się nowy model zarządzania przedsiębiorstwami i produkcją oparty na szybko rozwijających się wirtualnych sieciach w skali globalnej, w tym szczególnie światowych sieciach produkcyjnych i finansowych, które umożliwiają rozprzestrzenianie się społeczeństwa informacyjnego. W tym kontekście przybliżono zagadnienia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, wpływu technologii informatycznych na nowe formy organizacji przedsiębiorstw i rynek pracy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. R. BARNET, The End of Jobs, "Harper's" 1993, nr 287, s. 45-52.
  2. M. CARNOY, Utrwalanie nowej gospodarki, Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 32-33.
  3. D.T. DZIUBA, Gospodarki nasycone informacją i wiedzą, Wyd. UW, Warszawa 2000, s. 28.
  4. W. LAZONCIUK, Innovative Enterprise and Historical Transformation, "Enterprise and Society" 2002, nr 3, s. 3-47.
  5. M. MUSZYŃSKI, Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2006.
  6. J. RIFKIN, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2001, s. 20-22.
  7. J. WIERZBOŁOWSKI, Społeczeństwo informacyjne a integracja Polski w ramach Unii Europejskiej, "Ekonomista" 2006, nr l, s. 39.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu